בהתחדשות
.מתמדת כבר 45 שנה

:מיגדל אסיפסה, קורדובה, ארגנטינה
.בנין תאגידי שפותח ונבנה על ידי קרן הנאמנות הפיננסית הראשונה בארגנטינה

:נוכחות וגדילה מתמדת

2ארצות: ארגנטינה ופרגואי
10ערים
+13.400יחידות בנויות ומאוכלסות
+19.000לקוחות פעילים
95יוזמות מגובשות
ובהתפתחות

יזמות - אבני דרך שפותחו על ידי הקבוצה

שותפים אסטרטגיים