אסיפסה – גיאו

תוכל לגשת לפרטים ולרשימת האתרים המסומנים במפה שלנו על ידי לחיצה על הסמל ממש ליד הכותרת שלו. התקרב כדי ללמוד על כל אחד מהמיזמים שלנו ולראות תמונות של התקדמות העבודה